Anointed Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
Anointed Place!
 
 
 
 
 
 
Vlaggen en banieren
 

Enkele belangrijke teksten waarom te vlaggen: - te proclameren in de strijd - voorbede te doen - aanbidding - profetisch

Lees hierover in Jeremia 51 : 12 en 27, Jesaja 11 : 12, Jesaja 62 : 10, Psalm 20 : 6 en Psalm 60 : 6,7.

Gods banier over ons is LIEFDE. Hij heeft voor ons Zijn banier geplant op Golgotha, tot bevrijding van alle volken! Het hebreeuwse woord "nes" is in de NBG vertaald als "vendel, vlag, vaandel, banier"

 

VLAGGEN EN HUN KLEUREN:

Rood

Het Bloed van het Lam, voor ons geslacht.

Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Proclamatie en voorbede.

 

Wit

Bruid van Christus (Strijdende Bruid van Christus), reinheid, heiligheid, overgave aan Christus; Hooglied 6:4

Blauw

(Koningsblauw)

Jezus is Koning en Heer; Timoteus 1:17

 

Zilver

30 zilverlingen, de prijs van een slaaf, aan Judas betaald.

Jezus heeft al onze zonden betaald. Louteringen,

Psalm 66:10

 

Licht goud

Autoriteiteit van God, aanwezigheid van God, roeping, loutering,

aanbidding, heerlijkheid van God. Shekina.

 

Geelgoud

Kleur van de profeet;

kleur van het meest zuivere goud in het Heilige der Heiligen.

 

Donker goud

"De Leeuw van Juda".

Koningschap van het Lam.

Openbaring 5:5.

 

Oranje goud

Vreugde door de Heilige Geest.

Overwinning over depressie; vreugde en blijdschap.

Koper (brons)

Koperen wasvat, brandoffer-altaar, reinigend vuur van de Heilige Geest

(Openbaring 2:18).

Tegen de geest van Izebel.

 

Hemels blauw

Proclamatie dat God de Here der hemelen is.

Aanbidding. Psalm 19:2; Psalm 89;6; Deuteronomium 4:19.

 

Water-Blauw

Water, levend water vanaf de Troon van God. Heilige Geest, s

tromen van levend water zullen uit uw binnenste stromen.

Ezechiel 47:4-5, Johannes 7:38.

 

Groen

Kleur van de palmtakken; Openbaring 7:9.

Proclameren van Leven in Christus.

Het nieuwe leven in Hem. Johannes 10:10.

 

Purper-blauw en donker paars

Priesterschap van de Heer Jezus Christus; Hebreeen 7:17.

Priesterschap van de Bruid van Christus; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6.

 

Licht roze

Lieflijkheid; Psalm 131:2

 

Cyclaam

Genezing van geest, ziel en lichaam, door de Heilige Geest;

1 Korintiers 12:9.

In deze kleur zit zilver, rood en blauw.

Dit slaat op alle ziekten die Jezus voor ons gedragen heeft aan het kruis.

Jesaja 53:3-4. 1 Petrus 2:24

 

Zilver/rood

Intimiteit met God, zoals Jezus en Zijn Vader hebben.

Ook de betekenis van GENADE. Johannes 17

 

Turquoise/rood

Bevrijdingsvlag.

Mijn engelen zullen de strijd voeren en Mijn Bloed heeft overwonnen.

Psalm 46:8; Amos 4:13, Psalm 91:11.

 

Regenboog vlag

Aanbidding; Openbaring 4:3.

Beloften van God, persoonlijk en voor de Gemeente.

 

Olijfgroen

Kleur van de zalving (zalfolie) en de eerste koude persing van de olijven,

de duurste olijf-olie. Proclamatie; Z

alving over de Gemeente of Samenkomst;

Psalm 133; Psalm 23:5

Persoonlijk: met verse olie overgoten; Psalm 92:11b.

 

Zilver met kleurtjes

Veelkleurige wijsheid van God; Efeze 3:10.

 

Turquois

Proclamatie

- De Heer der heerscharen is Hij!

Jesaja 9:6b. Psalm 91:11.

 

Licht-blauw

Geest van het Zoonschap;

Romeinen 8:15.

Oranje/rood/groen

Genezing (bevrijding) van beschadigde emoties door de Heilige Geest.

Vergeving en nieuw leven in Christus.

Ons innerlijk wordt hersteld en bekrachtigd door de Heilige Geest.

Efeze 3:14-19.

 

Basisvlaggen Rood, Zilver, Goud, Paars, Groen, Wit.

 

 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl